Omaha Poker

Omaha poker lijkt in veel opzichten op Texas Hold’em. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen waar je rekening mee moet houden. Hieronder leggen we de basisprincipes van deze pokervariant uit!

Hoe speel je Omaha poker?

Omaha poker maakt gebruik van een deck van 52 kaarten. Het kan gespeeld worden met twee tot tien spelers. Elke speler krijgt vier kaarten en moet zijn beste hand samenstellen met twee van die kaarten, plus drie van de vijf ‘community’ kaarten. 

Wat zijn de verschillen tussen Omaha poker en Texas Hold’em?

Ten eerste krijgt elke speler bij Omaha poker vier kaarten, in plaats van de twee die je bij Hold’em zou krijgen. Ten tweede MOET je twee van die kaarten gebruiken om je beste hand te maken.

Hoe verloopt het spel?

Eerst moet worden bepaald wie de dealer is. Elke speler krijgt één open kaart, de speler met de hoogste waarde begint als dealer. Vervolgens worden de volgende stappen doorlopen:

Put Out the Blinds: De twee spelers links van de dealer moeten de blinds leggen. De speler die direct naast de dealer zit legt de small blind (bijv. 5 cent), de andere de big blind (bijv. 10 cent).

Kaarten delen: Nu kan de dealer de kaarten delen. Hij begint bij de small blind en gaat met de klok mee de tafel rond. Elke speler krijgt één kaart tegelijk (dicht) tot ze allemaal vier kaarten hebben.

De eerste ronde: De eerste ronde heet de preflop en begint bij de speler die links van de big blind zit. Die heeft drie opties:

  • Fold: Je doet niets in de pot, gooit je kaarten weg en wacht tot de volgende ronde;
  • Call: Je gaat mee met de inzet van de big blind;
  • Raise: Je verhoogt de inzet door minimaal het bedrag van de big blind te verdubbelen.

Een ronde eindigt wanneer alle spelers de kans hebben gehad om te handelen.

Hoe win je bij Omaha poker?

Je krijgt fiches door de pot te winnen en dat kan op twee manieren:

  • Alle andere spelers folden, waardoor jij de enige overgebleven speler in de pot bent;
  • Je hebt de beste hand bij de Showdown.